COAS Strona Główna
System Wykrywania Skażeń SZ RP
Niedziela, 17 listopad 2019 r.

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń jest głównym ośrodkiem analizy skażeń Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP. Odpowiada w szczególności za koordynację działania elementów SWS SZ RP oraz wymianę informacji z właściwymi systemami sojuszniczymi i elementami układu pozamilitarnego.