COAS Strona Główna
Dowództwo
Piątek, 21 wrzesień 2018 r.

DOWÓDCA CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

kmdr Jacek BARAŃSKI

  

 

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

ppłk Krzysztof BUDYN