COAS Strona Główna
Dowództwo
Środa, 13 listopad 2019 r.

DOWÓDCA CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

vacat

  

 

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ
cz.p.o DOWÓDCY COAS

ppłk Krzysztof BUDYN