COAS Strona Główna
Dowództwo
Środa, 24 maj 2017 r.

DOWÓDCA CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

kmdr Jacek BARAŃSKI

 

 

 

Urodził się 10 listopada 1959 roku w Stargardzie Szczecińskim. Po ukończeniu Technikum Chemicznego w Kielcach (1979) wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych w Krakowie, którą ukończył w 1983 r. Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu w 30 kompanii chemicznej w Międzyzdrojach (8 FOW). W 1986 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy, a następnie od roku 1989 wyznaczony został na stanowisko dowódcy tej kompanii. Służbę w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża pełnił do roku 1992. W tym też roku rozpoczął studia stacjonarne w AON, które ukończył w roku 1994.

Po ich ukończeniu skierowany został do dalszego pełnienia obowiązków w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni, kolejno na stanowiskach:

-     starszy oficer:

-     szef wydziału;

-     szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Marynarki Wojennej.

W 1995 roku ukończył w Akademii Królewskiej Marynarki Wojennej Danii kurs „Postępowania z wyłowioną amunicją chemiczną w Morzu Bałtyckim”. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gdzie ukończył studia podyplomowe o kierunku „Ochrona i kształtowanie środowiska” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi”).

W latach 2013 – 2015 pełnił obowiązki głównego specjalisty w Szefostwie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia oraz Zarządzie OPBMR IRW DG RSZ.

Od dnia 07 grudnia 2015 roku realizuje zadania na stanowisku dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Kmdr Jacek BARAŃSKI jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się turystyką i historią.

 

 

 

 

 

 ZASTĘPCA DOWÓDCY CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

ppłk Krzysztof BUDYN

Urodził się 29 sierpnia 1968 roku w Tarnowie. Ukończył w 1992 roku Wyższą Szkołę Oficerską Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Służył m.in. w 2 ppchem w Grudziądzu, 4 pułku dowodzenia w Bydgoszczy. W 2002 roku ukończył Akademię Bydgoską, studiował w Akademii Obrony Narodowej, ukończył również Wojskowy Kurs Specjalistów Szefów Obrony Przeciwchemicznej. Od 23.03.2004 roku pełnił służbę w  Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń kolejno na stanowiskach Szef Sekcji, Szef Wydziału. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej. Z dniem 01.03.2010 objął obowiązki Zastępcy Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Jest żonaty, ma dwóch synów Szymona i Daniela.