COAS Strona Główna
Dowództwo
Czwartek, 14 grudzień 2017 r.

DOWÓDCA CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

kmdr Jacek BARAŃSKI

  

 

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY CENTRALNEGO OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ

ppłk Krzysztof BUDYN