COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
19.10.2018
W dniach od 16 do 18 października, na terenie Polski, odbyło się ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA), pod kryptonimem PATROL – 18.

W ćwiczeniu udział wzięło ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego a łącznie w ćwiczenie zaangażowanych było ok. 250 podmiotów, tworzących krajowy system z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa a także ze wszystkich 16 urzędów wojewódzkich. Dodatkowo w ćwiczeniu brały udział podmioty prowadzące współpracę w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowanie, w tym z resortu finansów (Służba Celno-Skarbowa), jednostek administracji samorządowej oraz podmioty gospodarcze (Azoty Puławy, LS Airport Services, PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP Intercity, Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni, Port w Dziwnowie). Liczba uczestników oraz rozmach ćwiczenia pozwala stwierdzić, że było to największe ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie kraju. Ćwiczenie w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz innych osób wskazanych jako organizatorzy przygotowywał międzyresortowy Zespół Autorski, którego prace koordynowali przedstawiciele Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.  Kierownikiem ćwiczenia był Szef Zarządu OPBMR DG RSZ płk Jarosław STOCKI. Ćwiczenie PATROL jest przedsięwzięciem cyklicznym, wynikającym z realizacji obowiązujących naszym kraju przepisów (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013 poz. 96) a jego celem było sprawdzenie procedur postępowania służb oraz obsad centrów zarządzania kryzysowego w sytuacji zagrożenia skażeniami i skażeń. W trakcie tegorocznego ćwiczenia prowadzone były działania  w odpowiedzi na zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi i promieniotwórczymi. Podczas ćwiczenia na terenie całego kraju rozegrano kilkanaście epizodów związanych z wystąpieniem zagrożenia skażeniami, z których siedem było epizodami praktycznymi podczas, których służby ratownicze, żołnierze i funkcjonariusze wspólnie realizowali zadania, których celem była neutralizacja zagrożenia. Epizody te odbyły się w Warszawie na stacji PKP Praga gdzie prowadzono działania w związku ze skażeniem pociągu pasażerskiego oraz w CARGO PARK przy lotnisku Okęcie gdzie prowadzono działania w odpowiedzi na zamach terrorystyczny z użyciem substancji niebezpiecznych. Ponadto na lotnisku Jasionka w Rzeszowie służby doskonaliły swoje umiejętności w przypadku podejrzenia choroby wysokozakaźnej, w Krakowie w przypadku nielegalnego przewozu substancji niebezpiecznych oraz w Gdyni w przypadku próby przemytu substancji promieniotwórczych. Kolejne epizody praktyczne rozegrano w Puławach (awaria zbiornika z niebezpieczna substancją w zakładzie przemysłowym) oraz w Dziwnowie (wyłowienie przez rybaków pojemnika z substancją wysokotoksyczną. Dużą rolę w ćwiczeniu odegrali żołnierze Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, którzy nie tylko koordynowali przedsięwzięcia związane z jego przygotowaniem ale pracowali na stanowisku kierowania ćwiczeniem, realizowali swoje zadania w składzie Centrum Dyspozycyjnego KSWSiA oraz czynnie uczestniczyli w epizodach praktycznych gdzie doskonalili swoje umiejętności z zakresu współdziałania z innymi służbami, a także pobierali próby substancji niebezpiecznych i prowadzili badania laboratoryjne.

fot. 8 FOW oraz Jarosław Wiśniewski