COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
11.09.2018
W dniach 11 – 13 września 2018 r. w Szkole Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Rieti we Włoszech odbywają się warsztaty dla zespołów pobierania prób (Sampling and Identification of Biological, Chemical and Radiological Agents - SIBCRA).
W warsztatach udział biorą żołnierz z Wosk Specjalnych i Wojsk Chemicznych SZ RP. Jednostką koordynującą szkolenie metodycznie jest Centralny Ośrodek Analizy Skażeń. Warsztaty są realizowane w ramach inicjatywy NATO Smart Defence i mają za zadanie pogłębić wiedzę i doskonalić umiejętności specjalistyczne uczestników z zakresu pobierania próbek materiałów skażonych. Warsztaty stanowią również wstępny etap przygotowania do działania w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.  W trakcie szkolenia realizowany jest szereg ćwiczeń praktycznych prowadzonych w warunkach poligonowych w oparciu o specjalnie przygotowaną infrastrukturę, taką jak np. stacja metra lub sklep wielkopowierzchniowy czy lotnisko. W szkoleniu wykorzystywane są substancje chemiczne symulujące działanie wybranych bojowych środków trujących i toksycznych środków przemysłowych, co w znaczący sposób urozmaica szkolenie i podnosi jego efektywność. Bogata baza dydaktyczna oraz doświadczenie kolegów instruktorów Sił Zbrojnych Włoch w dostępny sposób pozwala poszerzać wymaganą  wiedzę specjalistyczną oraz praktyczne umiejętności wymagane w złożonym technicznie obszarze działania w rejonach skażeń.