COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
11.09.2018
Wzorem lat ubiegłych, żołnierze Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń biorą udział w międzynarodowym ćwiczeniu zespołów pobierania prób chemicznych „Sampling and Identification of Chemical Agents” (SICA) i mobilnych laboratoriów chemicznych (DLAB).

Ćwiczenie pk. Toxic Valley 18 zorganizowane jest przez Siły Zbrojne Republiki Słowackiej w oparciu o Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Training and Testing Centre w Ziemianskich Kostolanach. W tym roku ćwiczenie odbywa się w terminie 10–21.09.2018 r., jednak dla delegowanego z COAS zespołu przedsięwzięcie rozpoczęło się już 8 września br. zajęciami z Taktyki, gdzie realizowano przemieszczenie na dużą odległość na własnych środkach transportu, połączone z realizacją procedury przekroczenia granicy państwa. Zasadniczym celem ćwiczenia jest sprawdzenie i doskonalenie umiejętności z zakresu pobierania prób materiałów, a także wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami pobierania prób chemicznych zajmujących się powyższą tematyką w poszczególnych państwach NATO. Organizatorem przedsięwzięcia i aktywnym uczestnikiem ćwiczenia są żołnierze Republiki Słowackiej, a poza stroną polską reprezentowaną przez żołnierzy Wojsk Chemicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, uczestniczą również żołnierze Sił Zbrojnych: Belgii, Czech, Francji, Słowenii, USA oraz Węgier. W trakcie ćwiczenia, w oparciu o przygotowane różnorodne scenariusze działania SICA, uczestnicy będą mieli okazję do porównania i zweryfikowania własnych procedur działania, co jest kluczowym elementem w procesie utrzymania wysokiego poziomu wiedzy i biegłości w dziedzinie selektywnego i poprawnego pobierania próbek. Tegoroczna edycja ćwiczenia została podzielona na dwa zasadnicze etapy. W pierwszym z nich, zespoły pobierania prób będą mierzyć się z realnym problemem pobierania prób materiałów skażonych chemicznie. Drugi etap dotyczyć będzie identyfikacji substancji skażonych.