COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
17.05.2018
Po realizacji intensywnego szkolenia specjalistycznego z obszaru OPBMR przyszedł czas na doskonalenie umiejętności ogólnowojskowych, w tym taktyki, przetrwania i bytowania w warunkach izolacji w wyniku oddziaływania przeciwnika.

Dwudobowe zintensyfikowane zajęcia i szkolenie doskonalące zagadnienia SERE (Survival, Evasion, Reconaissance, Extraction) to wymóg bezpieczeństwa pojedynczego żołnierza i zespołu w obszarach asymetrycznych oddziaływań przeciwnika we współczesnych niestabilnych rejonach przewidywanych do działania. W ramach zajęć żołnierze doskonalili swoje umiejętności w zakresie skrytego przemieszczania pieszo na znaczne odległości, pozyskiwania wody, budowania schronienia, udzielania pierwszej pomocy rannemu na polu walki oraz topografii wojskowej. Dwudniowe zajęcia z taktyki potwierdziły wysoki poziom wyszkolenia oraz umożliwiły zgranie zespołów zadaniowych dzięki umiejętnościom żołnierzy zdobytym podczas szkoleń specjalistycznych SERE poziom B organizowanych w innych Jednostkach Wojskowych. Powyższe zajęcia były jednym z elementów przygotowania Wydziału Reagowania do realizacji zadań bojowych. Po zajęciach z Taktyki przystąpiono do realizacji szkolenia ogniowego. Zaplanowane strzelania szkolne i bojowe w dzień, w nocy oraz w maskach z karabinka i pistoletu wojskowego wykonane zostały w stopniu dobrym i bardzo dobrym oraz potwierdziły wysoką kondycję strzelecką żołnierzy Wydziału Reagowania pomimo ciężkich warunków atmosferycznych spowodowanych ulewnym deszczem. Zajęcia nadzorował pod względem metodycznym i merytorycznym Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, kmdr Jacek BARAŃSKI udzielając cennych porad oraz mobilizując żołnierzy do  jeszcze większego wysiłku w trudach szkolenia poligonowego i adaptacji w zmiennych warunkach atmosferycznych, od rześkiego poranka, skwaru i upału dnia do ulewnego, burzowego wieczora i nocy. Szkolenie zakończy się wykonaniem taktycznego przemieszczenia na własnych środkach transportu do MSD oraz jego podsumowaniem w zakresie osiągniętych wyników i realizacji założonych celów.

por. Łagowski, por. Zawilińska