COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
11.05.2018
W dniach 07-18 maja br. Wydział Reagowania realizuje zintensyfikowane szkolenie w warunkach poligonowych na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba.
Szkolenie rozpoczęto przemieszczeniem taktycznym na dużą odległość oraz metodycznymi zajęciami pokazowymi obejmującymi tematykę przygotowania i prowadzenia zajęć programowych z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów działających w oparciu o technikę chromatografii gazowej i spektrometrii mas. Przyrządy te stosowane były w zakresie pobierania prób materiałów skażonych czynnikami CBRN w aspekcie specyfiki próbobiorczej segregacji materiału, wstępnej identyfikacji oraz przygotowania prób do transportu. W ramach zajęć zaprezentowano modelowy pokaz działania Zespołu Pobierania Prób (SIBCRA – Sampling and identification of chemical, biological and radiological agents) oraz możliwych sposobów wykorzystania nowoczesnego sprzętu służącego do wstępnej analizy i identyfikacji skażeń w zmiennych warunkach terenowych. Jako cel drugoplanowy realizowane jest sprawdzenie wstępnych założeń strukturalnych i obszaru zadaniowego w zakresie planowanego wydzielenia elementów zadaniowych (dowództwo mobilnych laboratoriów, mobilne laboratorium chemiczne i radiometryczne) do Grupy Zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO Zestawu 2020. W dalszym toku szkolenia poligonowego realizowane będzie ćwiczenie taktyczno-specjalne Wydziału Reagowania pk. URAN-18 ukierunkowane na działanie poszczególnych zespołów zadaniowych Mobilnego Laboratorium OPBMR oraz wykonanie zadań ogniowych w ramach szkolenia ogniowego w dzień i w nocy, a także szkolenie doskonalące z elementami SERE (Survival, Evasion, Reconaissance, Extraction). Proces szkolenia pod względem merytorycznym oraz metodycznym w aspekcie planowanych zmian i doskonalenia elementów zadaniowych w zakresie realizacji Celów NATO Edycji 2017 oraz bezwzględnego przestrzegania warunków bezpieczeństwa w środowisku zagrożenia skażeniami i skażeń, a także procedury trwającej w ramach inicjatywy NATO Smart Defence 1.29 obejmującej walidację i aktualizację procedur zawartych w dokumencie AEP-66 - NATO Handbook for sampling and identification of biological, chemical and radiological agents (SIBCRA)  nadzoruje i koordynuje Zastępca Dowódcy Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń ppłk Krzysztof BUDYN.
ppłk Gąska, por. Łagowski