COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
16.04.2018
Polsko - amerykańska współpraca owocuje dwustronnymi kontaktami i wizytamia. Jedna z takich wizyt miała miejsce w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

Warszawa, 15 kwietnia 2018r. Dowódca Generalny RSZ gen. broni Jarosław MIKA pełnił rolę gospodarza podczas wizyty w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń Gubernatora Stanu Illinois Bruce'a Raunera. Dowódcy Generalnemu towarzyszył Szef Zarządu OPBMR płk Jarosław STOCKI oraz Dowódca COAS kmdr Jacek BARAŃSKI. W czasie wizyty dostojnego gościa zapoznano ze strukturą oraz zadaniami Wojsk Chemicznych oraz przeznaczeniem Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. Zaprezentowano mu m.in. Centrum Dyspozycyjne Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz Ośrodek Analizy Skażeń Obszaru i przedstawiono zadania jakie realizują te komórki funkcjonalne COAS. Na zakończenie wizyty odbył się pokaz sprzętu i wykonano wspólne zdjęcie.