COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
15.04.2018
Przedstawiciele podmiotów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz świata nauki spotkali się w Kazimierzu Dolnym na III konferencji Naukowej KSWSiA

W  Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym dniach 12-13 kwietnia 2018 r. odbyła się III Konferencja Naukowa Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”. Konferencję zorganizował Centralny Ośrodek Analizy Skażeń we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Rolę gospodarzy na konferencji pełnili Szef Zarządu OPBMR DG RSZ płk Jarosław Stocki oraz Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń kmdr Jacek BARAŃSKI, a także Komendant – rektor WAT dr. hab. inż. Tadeusz Szczurek – profesor WAT i st. bryg. dr inż. Jarosław Zarzycki. Komitetowi naukowemu przewodził prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE (WAT) a wykład inauguracyjny wygłosił płk dr Bogusław Kot. Celem konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w zakresie ochrony przed skażeniami oraz szeroko pojęta ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne a jej program obejmował zagadnienia z zakresu współczesnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP. Konferencja wpisała się także w jubileuszowe obchody 50 – tej rocznicy sformowania COAS. Z tej okazji Dowódca Ośrodka podziękował osobom szczególnie zaangażowanym w działalność Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania za dotychczasową współpracę. III Konferencję Naukową KSWSiA uświetnił koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który odbył w kazimierskiej farze.