COAS Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 17 listopad 2019 r.
05.02.2018
Działania związane z identyfikacją nieznanych, potencjalnie niebezpiecznych substancji to dla nas chleb powszedni.

W dniach 02-03.2018 r. żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń po raz kolejny wspierali podmioty pozamilitarnych ogniw układu obronnego w realizacji zadań w sytuacji zagrożenia skażeniami. Zagrożenie spowodowały pojemniki z nieznaną substancją odnalezione w Jędrzejowie (województwo Świętokrzyskie). Rodzaj zagrożenia i ograniczone możliwości cywilnych służb ratowniczych skłoniły Wojewodę Świętokrzyskiego do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o udzielenie wsparcia w jego likwidacji przez specjalistyczne jednostki Sił Zbrojnych RP. Do realizacji zadań związanych z zaistniałą sytuacją skierowano żołnierzy z Centralnego Ośrodka Analizy. Ich działania w znacznym stopniu przyczyniły się do likwidacji powstałego zagrożenia. Jest to kolejne przedsięwzięcie realizowane na rzecz układu pozamilitarnego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej.