COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
03.01.2018
Mamy zaszczyt poinformować, że dniach 12-13 kwietnia 2018 roku w Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym odbędzie się w III z kolei Konferencja Naukowa Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

Konferencja poświęcona będzie problematyce ochrony przed skażeniami oraz zarządzania kryzysowego. Organizowana jest przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń, Wojskową Akademię Techniczną i Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Program konferencji będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne.
  • Rola i misja Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP.
  • Proliferacja broni masowego rażenia w aspekcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa atakami terrorystycznymi.
  • Aktualny stan realizacji zadań w zakresie funkcjonowania KSWSiA, wynikający z zapisów zawartych w aktach prawnych.
  • Wykorzystanie nowych technik i technologii rozpoznania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
  • Narzędzia teleinformatyczne wspomagające proces prognozowania i wymiany informacji o skażeniach promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych.

Zapraszamy Państwa do udziału w tym przesięwzięciu. Szczegółowe informacje w zakładce "do pobrania".