COAS Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 17 listopad 2019 r.
16.11.2017
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń jako nowoczesna i profesjonalna jednostka wojskowa jest atrakcyjnym miejscem dla słuchaczy uczelni wojskowych

Doskonała współpraca z Wojskową Akademią Techniczną owocuje realizacją wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych i szkoleniowych. I tak w ramach zajęć przewidzianych w programie studiów organizowanych przez WAT, w dniu 15.11.2017 r. Centralny Ośrodek Analizy Skażeń odwiedzili studenci cywilni oraz podchorążowie  tej renomowanej uczelni. Gości w imieniu dowódcy powitał jego zastępca ppłk Krzysztof BUDYN. Wizyta składała się z dwóch części. W pierwszej z nich studenci zapoznani zostali ze strukturą i zadaniami Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, a także rolą, jaką pełni w Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz w Systemie Wykrywania Skażeń SZ RP. Ponadto słuchaczom przedstawiono możliwości i zadania Mobilnego Laboratorium OPBMR oraz Stacjonarnego Laboratorium Chemiczno - Radiometrycznego, funkcjonującego w Ośrodku. Druga część wizyty miała charakter praktycznego pokazu. Studentom zaprezentowano miejsca pracy elementów zadaniowych COAS, w tym Centrum Dyspozycyjnego Krajowego Sytemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, Ośrodka Analizy Skażeń, Punktu Kierowania Systemem Wykrywania Skażeń, a także wyposażenie i sprzęt znajdujący się w stacjonarnym i mobilnym laboratorium. Na zakończenie wizyty wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.