COAS Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 17 listopad 2019 r.
10.11.2017
Żołnierze, policjanci, strażacy i pracownicy administracji rządowj i samorządowej brali udział w treningu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

W dniach 8 - 9 listopada po raz kolejny w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń oraz na terenie 9 województw rozgrywany był trening Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Podczas treningu swoje umiejętności oraz procedury współdziałania doskonaliły obsady centrów zarządzania kryzysowego różnego szczebla.  Uczestnicy treningu podejmowali decyzje w odpowiedzi na wynikającą z jego scenariusza sytuację kryzysową, której skutkiem było powstanie skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych. Podczas treningu sprawdzeniu poddano systemy informatyczne przeznaczone do wspomagania procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych, zweryfikowano także  procedury postępowania  oraz doskonalono umiejętności osób funkcyjnych – strażaków, policjantów, żołnierzy oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Kierownikiem treningu był  Szef  Zarządu OPBMR DG RSZ płk Jarosław STOCKI.