COAS Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 17 listopad 2019 r.
11.10.2017
Żołnierze - chemicy, specjaliści systemu wykrywania skażeń doskonalą swoje umiejętności.

Warszawa – Garnizony. W dniach 10-12 października 2017 r.  prowadzone jest ćwiczenie zgrywające System Wykrywania Skażeń SZ RP (SWS) pk. BŁYSK 17. Temat ćwiczenia „Prowadzenie oceny sytuacji skażeń w warunkach wystąpienia zdarzeń CBRN i skażeń podczas operacji obronnej” odzwierciedla zagadnienia i problemy realizowane przez jego uczestników. Głównym celem ćwiczenia jest zgranie ogniw analitycznych Systemu Wykrywania Skażeń. W czasie ćwiczenia żołnierze reagują na zdarzenia wynikające ze scenariusza i związane z użyciem broni masowego rażenia. W ten sposób podczas jego przebiegu doskonali się umiejętności obsad Ośrodków Analizy Skażeń w zakresie realizacji zadań specjalistycznych, a także sprawdza procedury współdziałania oraz przygotowanie specjalistów do wykorzystywania specjalistycznych narzędzi wspierających proces oceny sytuacji skażeń. Jest to niezwykle istotne ponieważ jakość pracy specjalistów SWS i trafność ich ocen dotyczących sytuacji skażeń ma decydujące znaczenie dla przetrwania wojsk w warunkach użycia broni masowego rażenia.Tegoroczne ćwiczenie zostało przygotowane przez zespół autorski pod kierownictwem specjalistów z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń a jego przebiegiem kieruje Szef Zarządu OPBMR DG RSZ płk Jarosław STOCKI.