COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
01.10.2017
Po raz kolejny Siły Zbrojne Słowacji przygotowały i przeprowadziły międzynarodowe ćwiczenie Zespołów Pobierania Prób Chemicznych. Wśród uczestników ćwiczenia noszącego kryptonim TOXIC VALLEY 2017 byli żołnierze polscy z COAS.

Ćwiczenie odbyło się w dniach 18 – 29 września br. Ziemlanskich Kostolanach (Słowacja). Oprócz żołnierzy z Polski w ćwiczeniu udział wzięły Zespoły Pobierania Prób z Belgii, Czech, Francji, Słowacji, Słowenii, Węgier i USA. Podczas ćwiczenia swoje zadania realizowały również Mobilne Laboratoria. W tym roku były to laboratoria ze Słowacji, Czech i Słowenii. Zasadniczym celem ćwiczenia było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń pomiędzy ZPP C poszczególnych państw w zakresie pobierania prób w warunkach wystąpienia rzeczywistych skażeń chemicznych oraz przygotowania do transportu a także transport pobranych prób do wskazanych laboratoriów. Sprawdzano również umiejętności analityczne obsad Mobilnych Laboratoriów. W czasie ćwiczenia każdy z ćwiczących zespołów zrealizował zadania specjalistyczne wynikające ze scenariusza ćwiczenia. Żołnierze zajmowali się między innymi pobieraniem prób materiałów skażonych, prowadzeniem rozpoznania skażeń, prowadzeniem likwidacji skażeń oraz polowych analiz laboratoryjnych. Nad prawidłową realizacją zadań czuwał międzynarodowy  zespół oceniający poprawność wykonywania praktycznych czynności przez ćwiczących żołnierzy. Obsada Zespołu Pobierania Prób z COAS po raz kolejny potwierdziła świetne przygotowanie i umiejętności w zakresie realizacji zadań specjalistycznych. Żołnierze polscy wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem a ich wiedza została wysoko oceniona. Mamy nadzieję na kontynuowanie tego pożytecznego przedsięwzięcia w latach kolejnych.