COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
15.09.2017
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa to instytucje, która ma do spełnienia ważną misję. Poprzez swoją działalność kultywuje pamięć o żołnierzach uczestnikach misji pokojowych i stabilizacyjnych otaczając ich swoją opieką

13 wrześnie 2017 r. Żołnierze i pracownicy wojska Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń złożyli wizytę w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W siedzibie Centrum przywitał nas Pan Andrzej KORUS – Szef Zespołu Edukacji i Tradycji, który przedstawił prezentację zawierającą podstawowe informacje na temat Centrum, jego zadań oraz misji, którą realizuje a także roli weteranów w Polsce od czasów II Rzeczypospolitej do lat dzisiejszych. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie izby tradycji, w której zostaliśmy zapoznani i historią udziału żołnierzy polskich w misjach zagranicznych oraz mieliśmy okazję zobaczyć pamiątki zgromadzone przez ich uczestników i przekazane do Centrum Weterana. Zaprezentowano nam też odznaczenia, które są przyznawane weteranom za udział w misjach. W izbie tradycji dokonaliśmy także wpisu do księgi pamiątkowej. Ostatni etap naszej wizyty to pomnik i ściana pamięci poświęcone weteranom. Oddaliśmy w tych miejscach hołd żołnierzom, który oddali swoje życie w służbie pokoju, złożyliśmy wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapaliliśmy znicz.