COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
02.06.2017
Po raz kolejny żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń doskonalili swoje umiejętności podczas szkolenia poligonowego

W dniach 10-31.05.2017r. żołnierze COAS brali udział w szkoleniu poligonowym Wojsk Chemicznych, które odbyło się na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko Pomorskie w ośrodku szkolenia GŁĘBOKIE. Zasadniczymi celami szkolenia było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań specjalistycznych w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych, w trakcie dnia, a także w nocy. Ponadto żołnierze Ośrodka przygotowywali się do realizacji zadań w terenie skażonym oraz sprawdzali procedury pobierania, transportu oraz przekazania próbek materiałów niebezpiecznych do badań laboratoryjnych. Zajęcia żołnierzy obejmowały między innymi szkolenie specjalistyczne w przystosowanym do tego celu rejonie skażeń.  W ramach szkolenia współpracowano z żołnierzami innych jednostek Wojsk Chemicznych. Ważnym elementem szkolenia poligonowego było ćwiczenie taktyczno-specjalne, podczas którego prowadzono działania w sytuacji zagrożenia skażeniami oraz po ich wystąpieniu. Uczestnictwo w szkoleniu poligonowym  pozwoliło ocenić nabyte umiejętności oraz dokonać oceny przygotowania żołnierzy do realizacji zadań w ramach reagowania kryzysowego, a także wypracować wnioski dotyczące procesu szkolenia w roku następnym.