COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
21.04.2017
Zbrodnia katyńska to jedno z tragiczniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Wymordowanie wielu wybitnych Polaków stanowiących elitę społeczeństwa stanowiło niepowetowaną stratę.

Warszawa. W kwietniu bieżącego roku obchodzimy 77 rocznicę popełnionej przez NKWD na polecenie najwyższych władz Związku Sowieckiego zbrodni katyńskiej, której ofiarami byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego (w tym zmobilizowani z rezerwy naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji sowieckiej na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Ofiarami zbrodni była także kilkutysięczna grupa funkcjonariuszy Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. W rocznicę tych tragicznych zdarzeń żołnierze i pracownicy wojska Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń wzięli udział w zajęciach z kształcenia obywatelskiego, które odbyły się 19 kwietnia br. w mieszczącym się na terenie cytadeli warszawskiej Muzeum Katyńskim. Pracownicy muzeum przedstawili uczestnikom szkolenia tło historyczne oraz wydarzenia z lat 1939 – 1940, których efektem było popełnienie tej straszliwej zbrodni. Zaprezentowano sylwetki osób walczących o prawdę historyczną i ujawnienie prawdziwych sprawców wbrew lansowanej przez władze komunistyczne teorii jakoby zbrodni dokonali Niemcy. Uczestnicom szkolenia przedstawiono informacje o życiu jeńców polskich w obozach na terenie ZSRR oraz o tym jak zbrodnię katyńską przygotowano i zrealizowano. Ogromne wrażenie na szkolonych wywarła ekspozycja Muzeum Katyńskiego, w tym listy pomordowanych do rodzin oraz wydobyte z grobów artefakty, często przedmioty użytku osobistego i pamiątki rodzinne. Na zakończenie szkolenia delegacja żołnierzy złożyła wiązankę kwiatów pod epitafium poświęconym ofiarom zbrodni. Po wizycie w Muzeum Katyńskim uczestnicy szkolenia zostali oprowadzeni po warszawskiej cytadeli i zapoznani z ciekawą historią tego obiektu.