COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
01.03.2017
Kolejna miła uroczystość miała miejsce w centralnym Osrodku Analizy Skażeń
Warszawa, dnia 1 marca 2017 r. W Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń odbyła się miła uroczystość. Na zbiórce żołnierzy i pracowników wojska odczytano Decyzję Ministra Obrony Narodowej, na podstawie której jeden z oficerów został awansowany do stopnia majora. Podczas tej samej zbiórki przywitano też rozpoczynającego służbę w Ośrodku ppor. Pawła SURĘ i nową pracownicę Panią Monikę PROŚCIŃSKĄ. Dowódca COAS kmdr Jacek BARAŃSKI wręczył awansowanemu żołnierzowi akt mianowania, życząc przy okazji sukcesów w służbie na nowym stanowisku. Słowa przywitania skierował też do rozpoczynających służbę i pracę w Ośrodku – „Życzę Wam zadowolenia i sukcesów w nowym miejscu pracy i wyrażam nadzieję, że Wasze umiejętności, wiedza i zaangażowanie przyczynią się do tego, że zadania, które stoją przed naszą jednostką będą realizowane na wysokim poziomie” – powiedział kmdr BARAŃSKI