COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
20.01.2017
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń zorganizował i przeprowadził połączoną z warsztatami odprawę dla Dowódców OAS WSzW
W dniach 18 – 19 stycznia br. W Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń przeprowadzono odprawę dla Dowódców Ośrodków Analizy Skażeń WSzW połączoną z warsztatami. Celem odprawy było podsumowanie przedsięwzięć realizowanych w Systemie Wykrywania Skażeń SZ RP w 2016 roku oraz omówienie i przedstawienie głównych zadań do realizacji w 2017 roku. Odprawę rozpoczął Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń kmdr Jacek BARAŃSKI a zasadnicze przedsięwzięcia wynikające z planu jej przebiegu realizował Szef Wydziału Analiz ppłk Jacek GRANATOWSKI, który skupił się na takich zagadnieniach jak podsumowanie ćwiczeń i treningów krajowych i zagranicznych z udziałem elementów SWS SZ RP zrealizowanych w 2016 r., określenie wymogów dla ćwiczących elementów SWS w czasie trwania zaplanowanego do przeprowadzenia w roku bieżącym ćwiczenia pk. BŁYSK-17 czy omówienie zasad działania OAS WSzW w ramach pełnienia funkcji strefowego ośrodka analizy skażeń w Systemie Wykrywania Skażeń. Drugiego dnia przeprowadzono warsztaty dla dowódców OAS WSzW nt. „Prognozowanie i ocena skutków po uderzeniu BMR”. Odprawę zakończył i podsumował w imieniu Dowódcy COAS, jego zastępca ppłk Krzysztof BUDYN.