COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
07.12.2016
Ogniwa analityczne Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP były zgrywane podczas treningu BŁYSK 16
W dniach 5-7 grudnia Wydział Analiz przeprowadził trening zgrywający System Wykrywania Skażeń SZ RP pk. BŁYSK-16, który w roku bieżącym połączony został z treningiem wymiany informacji państw Europy Środkowo-Wschodniej CBRN W&R EVENT 2016. Cyklicznie, realizowane z inicjatywy SMART DEFENCE, przedsięwzięcie polegające na utrwalaniu wzajemnych relacji wymiany ostrzeżeń o skażeniach, których skutki oddziałują na państwo sąsiadujące. Organizację Treningu CBRN W&R EVENT, po dwóch kolejnych latach prowadzenia go przez Siły Zbrojne RP, przejęły ogniwa analityczne systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych Republiki Węgierskiej. W treningu uczestniczyły Siły Zbrojne Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Włoch, Bułgarii, Rumunii i Słowenii. W ramach udziału SZ RP w treningu, oprócz Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, wzięły udział ośrodki analizy skażeń: Centrum Operacji Powietrznych, 12 DZ, 11 DKPanc, 1 RODN, 9 BWD DG RSZ, 10 i 34 BKPanc, 12 BZ, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a także grupa operacyjna 3 BRt. Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za zaangażowanie i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym roku.