COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
06.12.2016
Na konferencji rozliczeniowo szkoleniowej w CNBOP podsumowano rok działalności w krajowym systemie
Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli jednostek organizacyjnych Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, która odbyła się w dniach 1 – 2 grudnia br. w Centrum Naukowo Badawczym Ochrony Przeciw Pożarowej w Józefowie podsumowano i dokonano oceny stanu realizacji zamierzeń realizowanych w 2016 roku. Szczególnie wiele uwagi poświęcono treningowi KSWSiA oraz procesowi wdrażania Systemu Informatycznego PROMIEŃ. Szeroko pojęta informatyzacja oraz wsparcie teleinformatyczne było jednym z ważniejszych zagadnień poruszanych podczas konferencji. Wzbudzało ono duże zainteresowanie oraz wywoływało (momentami burzliwe) dyskusje. W obrębie tego zagadnienia mjr Łukasz Krzowski z CRE SZ RP przedstawił narzędzie służące do wsparcia procesu zarządzania sytuacją kryzysową w przypadku wystąpienia zagrożeń biologicznych, płk Dariusz Bryła z Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi przedstawił wnioski z eksploatacji SI PROMIEŃ i zaproponował budowę narzędzia, które wspierało będzie działania wszystkich elementów funkcjonujących w ramach KSWSiA, a dr hab. inż. Zbigniew Tarapata z Wojskowej Akademii Technicznej zaprezentował koncepcję informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania. Niezwykle cenne i interesujące z punktu widzenia funkcjonowania krajowego systemu były wystąpienia szefa Osłony Meteorologicznej Kraju (IMGW PIB) pani Teresy Zawiślak, która zaproponowała nową formułę realizacji zabezpieczenia meteorologicznego KSWSiA i Głównego Inspektora Sanitarnego MSWSiA dr Macieja Kisiela, który zaprezentował sposób realizacji zamierzeń z zakresu zarządzania kryzysowego i reagowania na zdarzenia z udziałem czynników CBRN. Wielkie zainteresowanie wzbudziło także wystąpienie płk Bogusława Kota z Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, który przedstawił wnioski z funkcjonowania KSWSiA oraz podjął próbę określenia jego miejsca w systemie bezpieczeństwa naszego kraju. Konferencję poprowadził Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń kmdr Jacek Barański, który wszystkim jej uczestnikom wręczył certyfikaty poświadczające udział oraz publikację zawierającą referaty wygłaszane na II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, która odbyła się wiosną br. w Nałęczowie.