COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
10.11.2016
Jak co roku bżołnierze COAS uczcili Narodowe Święto Niepodległości
W dniu 10 listopada 2016 r. uroczystą zbiórką żołnierzy i pracowników wojska uczczono w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń 98 rocznicę odzyskania po 123 latach zaborów niepodległości. Podczas zbiórki odczytana została informacja na temat walki Narodu Polskiego o odzyskanie własnej państwowości. W informacji przedstawiono szczególną rolę jaką w walce o wolność i niezawisłość odegrał Marszałek Józef Piłsudski. Na zbiórce Dowódca Ośrodka kmdr Jacek BARAŃSKI powiedział – „Przez lata zaborów niejednokrotnie podejmowany był przez Naród wysiłek, którego skutkiem miało być przywrócenie polskiej państwowości. Marzenia pokoleń Polaków mogły ziścić się dopiero u schyłku drugiej dekady XX wieku. Upadek państw zaborczych oraz wspólny wysiłek wielu środowisk oraz Żołnierza Polskiego przyniósł wyczekiwaną wolność. Dziś naszym obowiązkiem jest dbać o tą wolność i pamiętać o bohaterach wydarzeń z lat 1914 – 1918”. Na zakończenie zbiórki odczytano rozkaz okolicznościowy, w którym Dowódca COAS wyróżnił odznaczających się najlepszymi wynikami w służbie i pracy żołnierzy i pracowników Ośrodka. Za duży wkład pracy oraz zaangażowanie, a także osiągania bardzo dobrych wyników w działalności służbowej Dowódca COAS wyróżnił ppłk Pawła HACHAJA wpisaniem zasług do kroniki Jednostki Wojskowej. Z okazji Święta Niepodległości żołnierze Ośrodka zostali także awansowani na wyższe stopnie wojskowe.