COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
15.10.2016
12 – 13.10.2016r.

Współdziałanie Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń z pozamilitarnymi strukturami systemu obronnego ma praktyczny charakter i jest realizowane podczas sytuacji kryzysowych, ćwiczeń i treningów oraz szkoleń. W dniach 12 – 13 października 2016 r. przedstawiciele Ośrodka szkolili obsady elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania z terenu Województwa Śląskiego. Szkolenie odbyło się w Katowicach a wśród jego uczestników znajdowali się specjaliści z Wojewódzkiego i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania oraz prognozowania sytuacji skażeń w przypadku wystąpienia zagrożeń związanych z uwolnieniem substancji chemicznych i promieniotwórczych. Uczestnikom szkolenia przedstawiono również wiedzę z zakresu posługiwania się mapami z siatką UTM, formatowania komunikatów CBRN oraz określania stref odpowiedzialności meteorologicznej. Podczas szkolenia przeprowadzono również mini -  ćwiczenie w trakcie, którego szkolące się osoby miały okazję praktycznie sprawdzić zdobytą wiedzę. Jak stwierdzili uczestnicy szkolenia mający po raz pierwszy okazję zapoznać się z problematyką dotyczącą prognozowania sytuacji skażeń – „Nie taki diabeł straszny, a formatowanie komunikatów CBRN czy wykonywanie prognoz po uzyskaniu solidnej porcji wiedzy i wskazówek gdzie jej szukać nie powinno sprawiać większych problemów”. Na zakończenie szkolenia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Andrzej Szczeponek podziękował przedstawicielom COAS za zaangażowanie w jego przygotowanie i przeprowadzenie oraz wyraził chęć zacieśniania współpracy w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

ppłk Czepiel