COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
10.09.2016
05-09.09.2016

W dniach 05.09 – 09.09.2016r., w CBRN Training and Testing Centre w Zemianskich Kostolanach (Słowacja), przeprowadzone zostało międzynarodowe ćwiczenie Zespołów Pobierania Prób Chemicznych pk. TOXIC VALLEY 2016.

W ćwiczeniu udział wzięły Zespoły Pobierania Prób Chemicznych z Belgii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Zespoły Laboratoryjne (ZLab) z Czech, Słowacji i Słowenii. W ćwiczeniu uczestniczyli ponadto w charakterze obserwatorów żołnierze USA. Zasadniczym celem ćwiczenia było sprawdzenie i doskonalenie umiejętności oraz wymiana doświadczeń pomiędzy ZPP C poszczególnych państw w zakresie pobierania prób w warunkach wystąpienia rzeczywistych skażeń chemicznych oraz przygotowania do transportu a także transport pobranych prób do wskazanych laboratoriów. Siły Zbrojne RP na ćwiczeniu reprezentowali między innymi żołnierze z Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

W czasie ćwiczenia każdy z ćwiczących zespołów zrealizował zadania specjalistyczne wynikające ze scenariusza ćwiczenia. Żołnierze zajmowali się między innymi pobieraniem prób materiałów skażonych, prowadzeniem rozpoznania skażeń, prowadzeniem likwidacji skażeń oraz polowych analiz laboratoryjnych. Nad prawidłową realizacją zadań czuwał międzynarodowy  zespół oceniający poprawność wykonywania praktycznych czynności przez ćwiczących żołnierzy. Podczas ćwiczenia żołnierze z COAS wykazali się profesjonalizmem i wysokimi umiejętnościami. Ich wiedza specjalistyczna oraz wypracowane w COAS procedury zostały bardzo wysoko ocenione i określone jako jedne z lepszych. W dniu 09.09.16 odbyło się wstępne omówienie ćwiczenia oraz jego uroczyste zakończenie. Dowódca CBRN TTC podziękował wszystkim za udział w ćwiczeniu i zaprosił do udziału w jego kolejnej edycji za rok.

ppłk Czepiel