COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
06.07.2016
Warszawa, dn. 06 lipca 2016 r.

W Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń odbyła uroczysta zbiórka, na której z żołnierzami Ośrodka pożegnał się odchodzący ze stanowiska Szefa Zarządu OPBMR IRW DG RSZ płk dr Sławomir KLESZCZ. W zbiórce oprócz żołnierzy i pracowników wojska COAS udział wzięli żołnierze i pracownicy Zarządu OPBMR IRW DG RSZ oraz dowódcy 4 pchem, 5 pchem, 6 bchem a także dowódca COAS kmdr Jacek BARAŃSKI.

Meldunek na rozpoczęcie zbiórki od prowadzącego uroczystość ppłk Krzysztofa BUDYNA przyjął pełniący obowiązki Inspektora Rodzajów Wojsk DG RSZ gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI. Po odczytaniu Decyzji Ministra Obrony Narodowej zdający obowiązki płk Sławomir KLESZCZ i obejmujący płk Jarosław STOCKI złożyli stosowne meldunki generałowi DANIELEWSKIEMU oraz podpisali protokoły. Odchodzący ze stanowiska płk KLESZCZ wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował żołnierzom COAS za lata współpracy, wpisał się także do Kroniki Ośrodka, gdzie napisał między innymi „Kierując Obroną Przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych RP doświadczyłem z Państwa strony wielu dowodów życzliwości i wsparcia, co było szczególnie istotne w przypadku podejmowania decyzji trudnych, niepopularnych, ale koniecznych dla zapewnienia rozwoju i przyszłości systemu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia. W swojej służbie wojskowej, w kontaktach z podwładnymi starałem się utrzymywać relacje partnerskie, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu, otwartości na zgłaszane propozycje w zakresie realizowanych zadań, wychodząc z założenia - że nikt nie ma patentu na mądrość i nieomylność”. 

Za dotychczasową służbę płk KLESZCZOWI podziękował gen. DANIELEWSKI, który powiedział m.in. „Ze stanowiska Szefa Zarządu OPBMR odchodzi wysokiej klasy fachowiec i świetny oficer. Pana zaangażowaniu zawdzięczamy to, że zadania realizowane w obszarze Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia wykonywane zawsze były na najwyższym poziomie za co serdecznie dziękuję”.Po zakończeniu zbiórki zaproszeni goście zwiedzili znajdujące się w Ośrodku stacjonarne laboratorium OPBMR.                                                       

ppłk Czepiel