COAS Strona Główna
Aktualności
Środa, 13 listopad 2019 r.
18.04.2016
II Konferencja Naukowa w Nałęczowie
W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w CSW Energetyk w Nałęczowie odbyła się II Konferencja Naukowa Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania nt. „Funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w świetle aktualnych zagrożeń skażeniami”. Rolę gospodarzy konferencji pełnili Szef Zarządu OPBMR DG RSZ płk dr Sławomir KLESZCZ oraz Dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń kmdr Jacek BARAŃSKI. Komitetowi naukowemu przewodził prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI (WAT) a wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Sławomir NEFFE (WAT).
Celem konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy dotyczącej działań podejmowanych w zakresie ochrony przed skażeniami oraz szeroko pojęta ochrona ludności i bezpieczeństwo publiczne a jej program obejmował zagadnienia z zakresu współczesnych zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych oraz funkcjonowania Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie Zarządzania Kryzysowego RP. Wszystkie wygłoszone referaty były bardzo ciekawe oraz wniosły wiele spostrzeżeń dotyczących funkcjonowania krajowego systemu. W pierwszym panelu poświęconym zagrożeniom uczestnicy konferencji mogli wysłuchać m.in. wykładu dr Wiesława ŚMIAŁKA (WAT) poświęconego wyzwaniom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa w doktrynie obronnej i strategiach bezpieczeństwa narodowego RP (1990-2016), dr n. med. Agnieszki WOŹNIAK - KOSEK (CRE SZ RP) dotyczącego wybranych zagrożeń mikrobiologicznych XXI wieku z uwzględnieniem bioterroryzmu oraz dr inż. Jacka FABISIAKA (AMW) na temat działań ratowniczych w przypadku wyłowienia lub wyrzucenia amunicji chemicznej wypracowanych w czasie realizacji projektu CHEMSEA. Bardzo ciekawy wykład dotyczący zagrożeń chorobą wysoko zakaźną wygłosiła dr Izabela KUCHARSKA (GIS) a o ochronie przed skażeniami w kontekście zagrożeń hybrydowych powiedział mgr. inż. Florian NAUMCZYK (RCB). Próby podsumowania 10 lat funkcjonowania krajowego systemu dokonał płk dr Bogusław KOT (DG RSZ).

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono także sprawom związanym z wykorzystaniem nowych technik i technologii rozpoznania, identyfikacji i monitorowania zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych. W panelu poświęconym tym zagadnieniom gen. bryg. rez. Marek WITCZAK (WAT) zaprezentował systemy rozpoznania skażeń oparte na zawansowanych systemach detekcyjnych i bezzałogowych platformach natomiast mgr inż. Marzena IZDEBSKA (ASTRI Polska) nowe technologie do identyfikacji, monitorowania i reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne i radiacyjne opracowane w ramach europejskiego projektu EDEN. Ponadto prof. dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA (WAT) wygłosił wykład poświęcony budowie informatycznego systemu wsparcia monitorowania zagrożeń CBRN, prognozowania ich skutków i alarmowania o ich wystąpieniu a dr hab. inż. Stanisław POPIEL (WAT) przedstawił zagadnienia dotyczące zastosowania chromatografii gazowej z tandemowym detektorem mas do identyfikacji i oznaczania ilościowego związków chemicznych podczas realizacji przedsięwzięć z zakresu reagowania kryzysowego.

Dodatkową atrakcję dla uczestników konferencji i mieszkańców Nałęczowa stanowił występ artystów z  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, którzy zaprezentowali program składający się z piosenek żołnierskich i pieśni patriotycznych oraz przebojów z musicali.
Konferencje Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wpisały się do kalendarza ważnych zamierzeń poświęconych problematyce ochrony przed skażeniami a kolejna III konferencja planowana jest do przeprowadzenia w roku 2018.