COAS Strona Główna
Kalendarium
Środa, 16 styczeń 2019 r.

 

Ważniejsze daty z historii COAS

 

1968

Sformowanie Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

1969

Objęcie obowiązków na stanowisku kierownika COAS przez płk Stanisława PATKOWSKIEGO

1973

COAS prowadzi nadzór nad ogólnokrajowym wieloszczeblowym ćwiczeniem obronnym organów i sił pozamilitarnych, z udziałem Sił Zbrojnych pk. „KRAJ 73”

1979

COAS uczestniczy  w międzysojuszniczych ćwiczeniach obrony cywilnej i wojsk chemicznych armii sojuszniczych pk. „ZASZCZYTA-79”

1984

COAS bierze udział w międzysojuszniczym treningu sztabowym wojsk chemicznych WP i PGWAR pk. ”LIPIEC-84”

1987

Objęcie obowiązków na stanowisku kierownika COAS przez ppłk Marka KOZŁOWSKIEGO

1990

Przeniesienie COAS z obiektów na terenie ASG  na ulicę Królewską 2 do budynku Departamentu Wychowania WP

1993

Zmiana miejsca dyslokacji COAS z ul. Królewskiej na ul. Batorego

1994

Zgodnie z poleceniem Szefa WOPChem SG WP z dniem 1 października zostały wprowadzone całodobowe dyżury na Punkcie Kierowania Systemem Wykrywania Skażeń

1998

Objęcie obowiązków na stanowisku szefa COAS przez płk Edwarda MOSKALA

2000

Wprowadzenie decyzji Nr 248/MON z dnia 21 grudnia 2000 roku w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania w Siłach Zbronych RP Systemu Wykrywania Skażeń

2001

Objęcie obowiązków na stanowisku szefa COAS przez płk Wiesława WRONKOWSKIEGO

2002

Objęcie obowiązków na stanowisku szefa COAS przez ppłk Mariana GOLĘ

2003

Zmiana miejsca dyslokacji COAS z ul. Batorego na ul. Rakowiecką

2003

COAS bierze udział w ćwiczeniu zgrywającym System Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych pk. „OGNISTA KULA 2003”

2003

Utworzenie w COAS Mobilnego Laboratorium OPBMR oraz Mobilnego Zespołu Reagowania

2004

Zmiana miejsca dyslokacji COAS z ul. Rakowieckiej na ul. Radiową

2005

Żołnierze z Wydziału Reagowania biorą udział w swoim pierwszym szkoleniu poligonowym na obiektach CSWL Drawsko Pomorskie

2005

Obsada Mobilnego Laboratorium Chemicznego COAS bierze udział w międzynarodowym ćwiczeniu sił reagowania kryzysowego pk. „JOINT ASSISTANCE 2005” w m. Javiriv k. Lwowa, oraz w międzynarodowym ćwiczeniu pk. „LOJAL LADGER” certyfikującym wielonarodowy batalion CBRN do działania w VI zestawie Sił Odpowiedzi NATO na terenie Wielkiej Brytanii

2006

Objęcie obowiązków na stanowisku szefa COAS przez płk Andrzeja KARASIŃSKIEGO i utworzenie CD KSWSiA na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach

2007

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń zostaje wyróżniony tytułem honorowym „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

2008

Obsada Mobilnego Zespołu Reagowania i Mobilnego Laboratorium COAS bierze udział w międzynarodowym ćwiczeniu pk. „WHITE CLOUD 08” certyfikującym wielonarodowy batalion CBRN do działania w XII zestawie Sił Odpowiedzi NATO na terenie CSWL Drawsko Pomorskie

2008

Wprowadzenie decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 184/MON z dnia 15.04.2008 roku do użytkowania odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej COAS

2008

Ustanowienie decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 190/MON z dnia 15.04.2008 roku dorocznego święta COAS na dzień 31 marca

2009

COAS współorganizuje i czynnie bierze udział w pierwszym ćwiczeniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarnowania pk. "PATROL 09"

2010

Wprowadzenie decyzji Ministra Oborny Narodowej Nr 276/MON z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń SZ RP

2012

Objęcie obowiązków na stanowisku szefa COAS przez płk Bogusława KOTA

2014

COAS współorganizuje I Konferencję Naukową Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania

2015

We współpracy z elementami KSWSiA COAS przygotowuje i przeprowadza Ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk. PATROL 15

2015

Objęcie obowiązków Dowódcy COAS przez kmdr Jacka BARAŃSKIEGO

2016

COAS współorganizuje II Konferencję Naukową Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania